ZABALÍME VÁM AJ SLONA

Ochranné rohy

Ochranné rohy

Nasávaná kartonáž je obalový materiál, ktorý sa využíva predovšetkým na ochranu baleného tovaru pred nárazmi a otrasmi. Ochranné rohy z nasávanej kartonáže majú viac výhod. Sú vyrábané z recyklovaného papieru a kartonu, nepredstavujú žiadnu hrozbu pre životné prostredie. Samotné obaly sú 100% recyklovatelné, neobsahujú kovy ani plasty a sú plne biologicky odbúratelné..

Vlastnosti nasávané kartonáže

Nasávanu kartonáž je možné tvarovat do takmer akéhokolvek tvaru. Použitím vstupného materiálu Z recyklovaného papieru a kartónu, výrobky z nasávanej kartonáže nepredstavujú preživotné prostredie prostredie žiadnu ekologickú zátaž (pri spalovaní neprodukuje žiadné toxické látky). Konecný výrobok má nízku hmotnost, je velmi pevný a zlášt dobre odolný proti nárazom. Vzhladom k svojej konštrukcii sú výrobky z nasávanej kartonáže lahko skladatelném vdaka tomu dochádza k úsporám miesta v priebehu skladovania a prepravy. Nespornou výhodou je priaznivá a predovšetkým stabilnejšia cena v porovnaní s výrobkami z plastu vyrábaných na bázy ropy.

Kto nasávanú kartonáž využívá?

Ochranné rohy - příklad

V priebehu rokov sortiment výrobkov výrazne vzrástol. Použitie je rôznorodé od obalov na vajcia, mäso, ovocie a flaše cez papierové riady, priemyslové ochranné obaly využívané predovšetkým v elektrotechnickom priemyslu až po nemocnicné pomôcky na jedno použitie. Nasávaná kartonáž má nové využitie vo výrobkoch s výhodným pomerom cena-výkon-zisk, ktoré dokazujú svoju hodnotu v globálnom merítku.

Naše vlastné výrobné technológiea návrhy nám umožnujú, ako jednej z mála spolocností, trvale reagovat na dopyt trhu. Vlastné konštrukcné oddelení umožnuje pružnú inováciu výrobkov – dokážeme rýchlo reagovatna zmeny potrieb zákazníka.

Ich použitie eliminuje riziko poškodenia rohov pri manipulaci, doprave a skladovaní. Svoje uplatnenie nájde predovšetkým v nábytkarskom, sklárskom a elektrotechnickom odvetí.

preco použit ochranný roh z nasávanej kartonáže?

  • je pevný a pružný
  • je dobre odolný proti nárazom a otrasom
  • má nízkou hmotnost
  • je dobre skladatelný, tzn. dobre skladovatelný
  • má priaznivú a predovšetkým stabilnú cenu v porovnaní s výrobkami vyrábanými z plastu na báze ropy
  • je šetrný k životnému prostrediu – vyrába sa z odpadového papieru a kartonu a je 100% recyklovatelný (pri spalovaní neprodukuje toxické látky)
  • pre balení nie je potreba nic viac než ochranné rohy štandardná viazacia technika
  • je elektricky neutrálny a neprodukuje elektrostatický náboj


Príklady použitia ochranných rohov:


Príklady použití ochranných rohov